afgangsprøver

afgangsprøver

På Humlebæk lille Skole skal eleverne i slutningen af 9. klasse op til folkeskolens afgangsprøve.

Eleverne skal som udgangspunkt aflægge syv obligatoriske prøver. Fem bundne prøver og to prøver, der findes ved udtræk.

De bundne prøver er:

  • Skriftlig dansk

  • Mundtlig dansk

  • Skriftlig matematik

  • Mundtlig engelsk

  • Fælles mundtlig prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

Derudover udtrækker undervisningsministeriet én prøve fra den humanistiske fagblok og én prøve fra den naturfaglige fagblok.

I 8. klasse skal eleverne til prøve i billedkunst.

Forberedelse til afgangsprøverne

På Humlebæk lille Skole har eleverne ikke læseferie, da vi i stedet har valgt, at prøveforberedelsen foregår på skolen sammen med den lærer, der skal føre eleverne op til prøven.

Det betyder, at eleverne skal møde op til prøveforberedende vejledning og undervisning hver dag i perioden op til afgangsprøverne.

På den måde støtter vi eleverne i deres forberedelsesproces, og vi sikrer os, at alle har muligheden for at være rigtig godt klædt på til eksamen.

Humlebæk lille Skole — boglighed
chevron-down