traditionerne

traditionerne

På denne side

traditioner

Skolens traditioner er en vigtig del af skolens årshjul. Vi ser traditionerne som pejlemærker for skolens tilstand. Det er her vi mærker hinanden - mærker fællesskabet. Det er her, vi finder ud af, om skolens værdigrundlag afspejler sig i vores elever. Vil, kan og tør de optræde? Kan og vil de tage sig af de mindre børn? Dukker der hjælpsomme forældre op af lyst?

Og så er det i forbindelse med traditionerne, at alle skolens deltagere har mulighed for at snakke, hygge og se hinanden i øjnene.

humlebæk lille skole traditioner, løbedag

halloween

Klubben arrangerer hvert år Halloween for Slusens elever. Arrangementet finder sted sent om eftermiddagen, når tusmørket har sænket sig over skolen.

julefest

I ugen op til jul afholdes juleuge på skolen. Ugen afsluttes med en traditionsrig julefest for elever, forældre, bedsteforældre og gamle elever med skuespil, boder og sang.

fastelavn

Den gode danske fastelavnstradition holdes i hævd om eftermiddagen i klubtid. Hvert år fejres der fastelavn i henholdsvis Klubben (bh.kl.-3. kl.) og Midterklubben (4. kl.-6. kl.) med udklædning og tøndeslagning.

sommerfest

Den sidste torsdag i skoleåret afholdes skolens sommerfest. Til sommerfesten møder forældre, elever og andre familiemedlemmer op og spiser sammen.

Efter spisning åbner elevernes boder, årets bedste kage kåres, og alle klasserne underholder med musik fra scenen. Aftenen afsluttes med, at 9. klasse synges ud med en sang, der er skrevet specielt til den pågældende 9. klasse.

store & små venner

På skolen har vi store-små-venner. Første skoledag får alle elever i børnehaveklassen tildelt en storeven fra 5. klasse, som følger lillevennen indtil 5. klasse, hvor lillevennen selv bliver storeven for en børnehaveklasseelev.

Klasselærerne sørger for, at der i løbet af året er hyggestunder og udflugter for store-små-vennerne.

humlebæk lille skole - store og små venner
humlebæk lille skole - store og små venner

morgensang

Hver onsdag i normale uger er der fællesmøde og morgensang i salen med deltagelse af alle på skolen. Fællesmødet afsluttes med, at alle klasser danser ud af salen i en fællesdans.

Diverse teaterforestillinger

I børnehaveklassen til 2. klasse øves simple sceneteknikker som del af projektugerne, men allerede fra 3. klasse har børnene drama på skemaet, hvor de ugentligt lærer forskellige sceneteknikker.

Slusen sætter én til to teaterforestillinger op om året, og 6. klasse står for årets julestykke.

På Lilleskolernes Musik- og teaterfestival spiller Overbygningens dramahold en forestilling.

Forældre inviteres naturligvis altid til skolens teaterstykker, men også de omkringliggende børnehaver nyder godt af lilleskolens teaterforestillinger.

Projektfremlæggelser

Mange klasser fremlægger i løbet af skoleåret deres projekter for forældrene.

Løbedag

Humlebæk lille Skole deltager hvert år i skolernes årlige motionsdag. 

Alle skolens elever og personale løber en fast løberute, og afhængig af hvor mange kilometer eleverne løber tilsammen, donerer skolen et pengebeløb til et velgørende formål.

humlebæk lille skole traditioner - løbedag

sportsdag

Skolens årlige sportsdag er en gakket og skør tradition, hvor eleverne, i store-lille-vennegrupper, skal dyste mod andre grupper i en række aktiviteter, som er styret af et fælles tema. Eksempelvis camping, OL eller andet.

Skolens elever og personale er udklædt efter årets tema, og det er en dag, hvor der er plads til masser af grin og hygge.

chevron-down