optagelse og venteliste

optagelse og venteliste

På denne side

Optagelse og venteliste på Humlebæk lille Skole

Som udgangspunkt er det altid godt at kontakte skolen for at høre om der er en ledig plads.

Telefon: 49 19 10 29  Mail: humlebaek@lilleskoler.dk

Ved optagelse til kommende børnehaveklasse

Vi sammensætter klassen ud fra venteliste, opskrivningstidspunkt, søskendes fortrinsret og kønsfordeling. Endelig skeler vi til homogeniteten i den kommende børnehaveklasse, så vi får en så bredt sammensat gruppe af børn som muligt.

I løbet af september måned – året før skolestart – inviterer vi til informationsaften sidst i oktober. Herefter følger optagelsessamtaler i løbet af november. Til disse samtaler medbringes overleveringspapirer fra børnehaven. Hvis vi bliver enige om opstart betales første rate af indskud primo december.

I løbet af foråret inviteres den kommende børnehaveklasse til teaterarrangement og skattejagt. Til skattejagten mødes børn og forældre til kommende børnehaveklasse for første gang og får information om skolestart og skolens fritidsordning "Klubben".

Børnene starter i Klubben 1. maj og 1. skoledag er i begyndelsen af august.

Ved ledige pladser

Er der en ledig plads i en klasse, inviterer vi efter ventelisten til et møde med klasselærer og skoleleder, hvor vi taler om skolen, barnet og årsager til eventuelt skoleskift.

For skolen er det vigtigt, at det er et godt match i forhold til klassens nuværende sammensætning og generelle trivsel.

Det er vigtigt at det bliver en vellykket start for alle parter.

I skal derfor være sikre på, at vi er det rigtige valg for jer, og vi skal synes, at I vil være et positivt bidrag til klassen og skolen.

Som forældre på skolen er I en vital del af skolens hverdag. I skal derfor også inden start være indstillet på og bekendt med forældreengagementet og forældrearbejdet på skolen.

Hvis vi på baggrund af mødet, er enige om opstart, aftales det praktiske mht. starttidspunkt.

Inden for de første 14 dage holder vi et opfølgende møde med jer og evt. barnet, hvor vi taler om starten på skolen.

Opskrivning på venteliste

I tilfælde af at klassen er fyldt op, er der mulighed for at skrive sit barn på venteliste. Se nedenfor.

Det koster 200 kr. i administrationsgebyr at stå på venteliste.

Ventelisten er jeres garanti for at vi kontakter jer, hvis en ledig plads opstår. Derefter går vi i dialog med jer som beskrevet ovenover.

På Humlebæk lille Skole har vi fortrinsret for søskende.

chevron-down