bestyrelsen

bestyrelsen

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med skolens vedtægter og relevant lovgivning samt andre retsregler om frie grundskoler.

Bestyrelsen på Humlebæk lille Skole består af 7 medlemmer fra forældrekredsen, der vælges på den årlige generalforsamling.

Chanette Krogshede Nielsen
Bestyrelsesmedlem
ckn@modulizer.dk
Dorthe Riis Lauridsen
Formand
dorthe@appletree.dk
Ida Antvorskov
Bestyrelsesmedlem
idaantvorskov@gmail.com
Jens Lauge Laugesen
Suppleant
jens.lauge@gmail.com
Lis Türck Kallesen
Ledelsesrepræsentant
Skoleleder
lis@hbls.dk
Mads Jung-Jensen
Bestyrelsesmedlem
madsman@icloud.com
Mette Uldbæk
Bestyrelsesmedlem
metteuld@gmail.com
Michael Granild
Bestyrelsesmedlem
michaelgranild@gmail.com
Ove Feddersen
Næstformand
20fyi15@gmail.com
Rasmus Mial Aamand
Ledelsesrepræsentant
Viceskoleleder
rasmus@hbls.dk
chevron-down