ordblindhed

ordblindhed

Skolens procedure for elever med ordblindhed

Skolen ønsker at give det bedst mulige undervisningstilbud til elever med ordblindeproblematikker.

Når en elev er testet ordblind, er skolens procedure følgende:

  • Vi giver skriftlig besked om testresultatet og tilbud om et møde på skolen med elevens klasselærer og SU-lærer
  • Eleven får et kursus i skolens valgte IT-hjælpeprogram
  • Vi tilbyder eleven et VAKS-kursus, evt. med andre elever i samme aldersgruppe, hvis vi vurderer, at det vil have den ønskede effekt
  • Alle elevens lærere informeres om elevens udfordringer og behov
  • Skolens lærere har viden om ordblindeproblematikker og IT-hjælpemidler, og de anviste IT-hjælpemidler anvendes i alle boglige fag
  • Læreren opmuntrer og husker eleven på at anvende hjælpemidler i undervisningen
  • Vi søger evt. IT-rygsæk, som eleven har til rådighed i skoleforløbet på Humlebæk lille Skole
  • Vi sørger for, at eleven i 9. klasse har mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøve på særlige vilkår
  • Vi sørger for adgang til NOTA, som er et bibliotek og videnscenter, der beskæftiger sig med bøger og læsning for børn og voksne med ordblindhed
chevron-down