venneforeningen

venneforeningen

På denne side

Humlebæk lille Skoles Venneforening

Vores formål er at yde tilskud og støtte til skolen, til fælles gavn for eleverne.

Selv om alle forældre betaler skolepenge, og skolen får offentlige tilskud, så er der altid brug for flere penge. Sådan har det altid været, og derfor findes Venneforeningen!

Venneforeningen giver for eksempel tilskud til udflugter, specielle aktiviteter og arrangementer på skolen.

Desuden støtter Venneforeningen skolen med penge til diverse udstyr. Typisk ting, der ligger ud over den daglige, løbende drift - og som der ellers ikke lige ville være penge til i budgettet.

Alle familier på skolen opfordres til at være medlemmer af Venneforeningen, men også bedsteforældre, onkler, tanter, gamle elever og forældre er velkomne.

Det koster for tiden 300 kr. om året at være medlem af Venneforeningen. Pengene opkræves i september måned.

Venneforeningens indtægter stammer desuden fra støttebeløb og overskud fra evt. arrangementer. Samtidig med kontingentopkrævningen sendes ud, skriver vi på ForældreIntra, hvad pengene i det forløbne år er brugt til.

Venneforeningen arbejder tæt sammen med skoleleder og bestyrelse for at sikre at tilskud og støtte gives til områder, hvor der er særlig brug for det.

Som medlem af Venneforeningen har du og din familie mulighed for at gøre jeres indflydelse gældende på den årlige generalforsamling, som holdes i foråret og indkaldes på ForældreIntra. Vi mangler altid et ekstra par hænder, så har I lyst, så mød gerne op.

Som medlem har du også mulighed for at leje overbygningens store lokale, hvis du skal holde et arrangement eller en fest. Det kan du læse mere om her på siden.

Velkommen i Venneforeningen!

Venneforeningens bestyrelse
Dorthe Riis, formand  
Matilde Hannemann, næstformand 

Udlejning af skolens lokaler til private arrangementer

Hvis I som forældre er medlem af skolens Venneforening, har I mulighed for at leje OB’s fællesrum til private fester. Det koster kr. 300,00 pr. år pr. familie at være medlem af Venneforeningen.

Hvis I ønsker at leje OB’s fællesrum, hvor der er plads til max 50 siddende gæster, så send en mail med oplysning om, hvornår I ønsker at leje fællesrummet; hvor mange personer, der ca. kommer og hvilken slags arrangement, I gerne vil holde. Send forespørgsel til Jeanette, Kontoret via Intra.

I vil hurtigst muligt efter jeres henvendelse for svar på, om lokalet er ledigt.

praktiske oplysninger

Skolens inventar, service, rengøring m.v.

I bedes behandle skolens inventar, service og elevernes køkkengrej og arbejdsmaterialer med respekt – sørg for grundig rengøring, således at normal undervisning kan genoptages mandag morgen igen. Venneforeningen har indkøbt særligt service til private fester, skal benyttes.
 
Efter jeres fest må I ikke efterlade fællesrummet med fyldte skraldesække og der må heller ikke stå madrester i lokalet/køleskabet.

Køkkenet har facilitet til madlavning og opvarmning. Der er induktionskogeplade, 2 ovne og 3 opvaskemaskiner; hvoraf 1 er en industriopvasker

I skal selv sørge for at medbringe viskestykker, håndklæder og karklude. Husk også at medbringe skraldesække.

Der findes i lokalet i skabet en tjekliste over, hvad der er af service (der er service til ca. 50 personer). Der er også en tjekliste over, hvad der skal foretages af slutrengøring. Der er rengøringsmidler i det lille rum på nordgangen.

Hvis man er så uheldig, at noget af skolens service går i stykker, vil der blive sendt en lille regning, således skolen kan indkøbe nyt service som erstatning.

Hvad koster det at leje

  • Private arrangementer – pris pr. døgn kr. 500,00
  • Fællesfødselsdagsarrangementer – hvis et par elever fra skolen ønsker at gå sammen og holde et fælles fødselsdagsarrangement med deltagelse af forældre – betales der ikke leje.
  • Ungdomsfester – af hensyn til naboerne og vores skole er det ikke tilladt at holde ungdomsfester.

Lejeprisen sikrer et lille overskud, som Venneforeningen bruger til at støtte aktiviteter til gavn for Humlebæk lille Skoles elever.

Lejen kr. 500,00 for den ønskede periode skal være indbetalt til Venneforeningen, før du gør brug af lokalet. Beløbet indbetales til Fælleskassen reg.nr. 8411 kto.nr. 2035051. Ved overførslen skal du i tekstfeltet skrive:”VF Leje OB + aktuel dato).

Herudover er det en betingelse for lejen, at medlemskab af Venneforeningen kr. 300,00 er indbetalt.

Rygning

Hele skolens område er røgfrit.

humlebæk lille skole — slusen
chevron-down