historien

historien

LIDT HISTORIE

De første fire lilleskoler blev oprettet 1949-62. Fra 1967 og fire år frem etableredes 25 skoler, heriblandt Humlebæk lille Skole. I dag findes der over 50 lilleskoler i Danmark.

Lilleskolebevægelsen udsprang som en reaktion på datidens “sorte folkeskole”. Man ønskede en reformpædagogik, som tog udgangspunkt i barnet, vægtede leg, praktisk aktivitet, oplevelse samt et åbent lærer-/elevforhold. Rammen skulle være en lille skole med et spor, lav klassekvotient og engagerede lærere og forældre.

Siden har forskellige vinde blæst. Pædagogisk har skolerne udviklet sig i takt med tiden, fra den første meget individorienterede og frigørende pædagogik over 70’ernes marxistiske inspiration til 80’ernes mere faglige orientering. I 80erne oprettede mange af skolerne overbygning og kunne så føre eleverne op til folkeskolens afgangsprøver.

Gennem 90erne og frem til i dag er vi defineret som små, overskuelige skoler med vægt på et helhedssyn med hensyn til undervisning og menneskelig udvikling. Karakteristisk er stadig det tætte samarbejde mellem forældre og skole.

Humlebæk lille Skole — 50 års jubilæum

Download vores jubilæumsskrift (pdf)
chevron-down