slusen

slusen

På denne side

“Giv børnene ret til at lege og lære
At drømme og forme, leve og være.
Kun der hvor børn kan føle sig trygge,
Gror det de gamle kaldte for lykke.”

— Carl Scharnberg

Slusen

Slusen består af børnehaveklasse, 1. klasse, 2. klasse og 3. klasse.

I Slusen har vi fokus på både den enkelte elev, men også klassen som et fællesskab. I klassen skal der skabes trygge rammer. Allerede fra børnehaveklassen inddrages eleverne i undervisningen og de er med til at sætte præg på deres hverdag på skolen. Vi lytter til eleverne og inddrager deres perspektiver på, hvordan de oplever deres skoleliv, når det går godt – men også når det kun lykkes i mindre grad og det hele er svært.

I hverdagen har vi bl.a. fokus på:

 • Faste strukturer, genkendelighed og tydelig klasseledelse
 • At skabe gode og rummelige relationer (både voksne og børn imellem)
 • At skolen er et sted, hvor man kan øve sig og det er ok at fejle.
 • Pauser: I nogle pauser har vi fælleslege, hvor hele klassen leger sammen.

læring

I Slusen har vi fokus på det enkelte barn og på fællesskabet. Det er vigtigt for os, at alle børn trives og er trygge ved deres skoledag. Det giver mulighed for både faglige udfordringer og kreativ udfoldelse.

Børnene arbejder i faglige og sociale sammenhænge - ofte med en makker. I makkerarbejdet trænes og udvikles samarbejde, respekt for hinanden og medansvar.

Relationer skabes på tværs af klasserne, når vi har p-fag, dansk og matematik på tværs af sluseklasserne, projektuger og når vi hvert år drager afsted på lejrskole.

Vi elsker bål og natur, og vi trækker ofte undervisningen udenfor. Vi bruger skoven og stranden, når der er mulighed for det.

Vi arbejder ud fra en fast struktur i timerne, der skaber tryghed og forudsigelighed. Trygge relationer mellem læreren og den enkelte elev skaber gode forudsætninger for læring. Der er plads til at sige sin mening, spørge og prøve sig selv af og til at lave fejl.

humlebæk lille skole — slusen

lektier

I børnehaveklassen benyttes primært en eksperimenterende tilgang til lektier, dvs. at eleverne derhjemme skal undersøge og forberede praktiske eller konkrete ting til brug i undervisningen.

I 1. og 2. klasse koncentrerer lektierne sig om læsning – både med fælles og individuelt afsæt.

I 3. klasse udvides lektietyperne sig til at omfatte opgaver af mere selvstændig karakter, fx elevaftaler eller forberedelse af præsentationer.

I matematik er der både ugeopgaver samt opsamlende og evaluerende lektier. Det er lærerenes ansvar at lektierne fremgår af ugeplanen og at lektierne ikke er for vanskelige.


Generelt er formålet med lektier i Slusen:

 • At styrke elevernes faglige udvikling.
 • At eleverne oplever tryghed ved fremlæggelser/præsentationer.
 • At have et fælles udgangspunkt for klassens videre arbejde.
 • At skole og hjem samarbejder om det enkelte barns skolegang/læringsproces.

Skoleparathed

I Slusen arbejder vi med at gøre eleverne mere selvhjulpne med skoleparathed som fokus. Med skoleparat tænkes at eleverne: 

 • Møder til tiden, også efter pauserne
 • Har spist morgenmad 
 • Indgår i klassens eller skolen fællesskab og har respekt for forskellighed
 • Medbringer bøger, fyldt penalhus og madpakke.
 • Beder om hjælp, når de har behov for det
humlebæk lille skole — slusen

Forældre i slusen

Vi forventer, at alle forældre i Slusen hjælper deres børn med at være skoleparate.

Det gør man blandt andet ved at:

 • Tjekke Forældreintra jævnligt
 • Læse ugeplan
 • Hjælpe barnet med at få pakket en skoletaske
 • Hjælpe barnet med at have tøj på der passer til vejr og undervisning, ude som inde
 • Aflevere sit barn, så det møder til tiden
 • Deltage på forældremøder, arrangementer og arbejdsdage
 • Spørge engageret og nysgerrigt ind til fagene

Det forventes, at Slusens forældre er loyale og bakker op om skolen, og at man overfor sit barn giver udtryk for, at det er vigtigt at gå i skole, og omtaler skolen, lærere og de andre børn og forældre positivt.

SKOLE-HJEM-SAMARBEJDE

I Slusen er vi i tæt dialog med forældrene.

God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et godt skole-hjem-samarbejde. Har man som forældre spørgsmål, en besked, konstruktiv kritik, forslag eller andet, bør man altid tage direkte kontakt til den relevante klasse- eller faglærer.

Kommunikation mellem skolen og hjemmet foregår via ForældreIntra, hvor man kan orientere sig om sit barns klasse i form af nyttige informationer og nyhedsbreve, årsplaner, ugeplaner mm.

Vi skriver ugeplan hver uge. Ugeplanen er vejledende og er skrevet til både forældre og elever. Det er forældrenes ansvar at tjekke op på ugeplanen til hver uge, da der kan være nyttig og vigtig information i forhold til barnets skoleliv.

årets gang

Lejrskole i Slusen

Hvert år i maj/juni tager hele Slusen på lejrskole.

Børnehaveklassen har to overnatninger og 1.-3. klasse har tre overnatninger.

På lejrskolen deltager de faste lærere og Klubbens personale. Derudover inddrager vi forældrene som en ekstra ressource på lejrskolen. Forældrene er med som en ekstra arbejdskraft og skal stå for den praktiske afvikling af lejrskolen.

Ikke alle børn er lige trygge ved at tage afsted på lejrskole, derop opfordrer vi til at I som forældre i god tid øver jeres børn i at sove ude hos venner og familie. Har man ikke sove ude før, er lejrskolen ikke det rette sted at starte.

Læs mere om lejrskoler på Humlebæk lille Skole

Overnatning

Ca. 1 måned før lejrskole, har børnehaveklassen en øve-overnatning på skolen, så eleverne prøver at overnatte uden forældre.

Turdage

I Slusen har vi som oftest flere små fællesture i årets løb. Som regel er vi på tur i forbindelse med projektugerne, og derudover er vi afsted på en juletur og en forårstur. Som udgangspunkt starter ture ud af huset på skolen.

drama og teaterstykke

Drama og teater er en vigtig del af Humlebæk lille Skole. Allerede fra børnehaveklassen er eleverne med til at skabe og opsætte teaterstykker. Alt lige fra scener, rekvisitter, manuskripter og sange, bliver skabt i samarbejde med eleverne.

Slusen sætter én til to teaterforestillinger op om året. Forældrene inviteres naturligvis til forestillingerne, og de omkringliggende børnehaver bliver inviteret til generalprøven i skoletiden.

chevron-down