antimobbe­strategi

antimobbe­strategi

På denne side

HVAD ER MOBNING?

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn (eller voksen) bliver udstødt fra fællesskabet.

Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn.

”Humlebæk lille Skole er karakteriseret ved et lille trygt skolemiljø. Vi tilstræber, at børnene fra første dag oplever, at der er plads til netop dem, og at de hver især er velkomne og har personlig betydning.”

MÅLET MED SKOLENS ANTIMOBBESTRATEGI

Ovenstående citat fra skolens værdigrundlag er samtidig målet for skolens antimobbestrategi.

Alle skolens elever skal gå glade i skole, og skolen tolererer ikke mobning. Skulle mobning opstå, vil der hurtigst muligt blive taget hånd om situationen gennem tiltagene i skolens antimobbestrategi.

humlebæk lille skole traditioner - løbedag

SÅDAN FOREBYGGER VI MOBNING

I undervisningen:

Det er pålagt alle klasselærere på skolen, at trivselsfremmende øvelser jævnligt skal indgå i undervisningen.

For at forebygge mobning på de sociale medier, er webetik en fast del af undervisningen på mellemtrinnet.

To gange årligt gennemfører skolen trivselsundersøgelser i alle klasser, hvor elevernes relationer og positioner i klassehierarkiet systematisk bliver kortlagt.

Gennem sociale aktiviteter og arrangementer:

  • Store-lillevenner
  • Legegrupper
  • Fællesspisning
  • Klassefester
  • Årlige lejrskoler i alle klasser

SÅDAN HÅNDTERER VI MOBNING

Hvis en ansat, en elev eller en forælder oplever mobning (som defineret i indledningen), skal vedkommende kontakte skolens ledelse med det samme.

Skolens ledelse vil herefter sørge for, at der udarbejdes en handleplan, som revideres og godkendes af skolens ledelse.

Det er skoleledelsens ansvar, at handleplanen bliver iværksat inden for 10 skoledage fra den dato ledelsen bliver gjort opmærksom på mobbe-problematikken. Indtil handleplanen træder i kraft, vil der blive iværksat midlertidige tiltag.

For at sikre at antimobbestrategien bliver en del af skolens hverdag, vil den blive revideret årligt.

chevron-down