skole-hjem-samarbejdet

skole-hjem-samarbejdet

På denne side

Kommunikation

På Humlebæk lille Skole ønsker vi en tæt dialog om elevernes trivsel samt faglige og sociale udvikling.

Hvis vi gennem en løbende og konstruktiv kommunikation holder hinanden informeret, har vi større mulighed for at skabe et trygt og udviklende læringsmiljø for børnene.

Har man som forældre spørgsmål, en besked, konstruktiv kritik, forslag eller andet, bør man altid tage direkte kontakt til den relevante klasse- eller faglærer.

Loyalitet

Det er enormt vigtigt for elevernes trivsel og læring, at klassens forældre bakker op om skolen. Forældre skal signalere til deres børn, at det er vigtig at gå i skole, og at man har tillid til både klassens lærere, elever og øvrige forældre.

Hvis der skulle opstå knaster i samarbejdet mellem skole og hjem eller internt i forældregruppen, er det vigtigt, at børnene ikke kan mærke det.

For børnenes skyld, skal alle skolens parter tale respektfuldt om og med hinanden.

Humlebæk lille Skole — forældre

Forældremøder

I alle klasser afholdes der mindst to årlige forældremøder, hvor læreren fastsætter mødets form og indhold.

Inden dagsordenen udsendes, vil der være mulighed for, at forældrene kan komme med forslag til mødets indhold. Det er dog klasselæreren, der i sidste ende bestemmer, hvad der skal på dagsordenen.

Forældremøderne skal primært bruges til, at klassens forældre får snakket om, hvordan man som forældregruppe kan hjælpe med at styrke klassens sociale liv. Derudover er det vigtigt, at skole og hjem sammen forsøger at være på forkant med de sociale, faglige og personlige udfordringer, som eleverne eventuelt vil møde i takt med at de bliver ældre.

Skole-hjem-samtaler

Der afholdes en årlig skole-hjem-samtale i alle klasser. Til skole-hjem-samtalen drøftes elevens trivsel, udbytte af undervisningen, arbejdsindsats og engagement samt andre emner, der er relevante for eleven og forældrene.

Fra 4. klasse er eleverne med til skole-hjem-samtalen, da vi mener, at de på dette alderstrin er parate til, i endnu højere grad, at blive inddraget og tage stilling til deres skoleliv.

Der er naturligvis altid mulighed for yderligere møder og samtaler, hvis der er behov for dette.

Overleveringsforældresamtaler

I 1., 4. og 7. klasse er det en ny klasselærer, der overtager klassen. I den forbindelse bliver klassens forældre indkaldt til en ekstra skole-hjem-samtale uden børn.

Formålet med samtalen er, at alle forældre får en systematiseret mulighed for at fortælle den nye klasselærer om deres barn. Alle forældre besidder vigtig viden, som vi gerne vil sikre bliver overleveret direkte fra egen mund. Klasselærerens funktion til disse samtaler bliver derfor primært at lytte.

Inden samtalen bliver der udsendt et samtaleskema, som forældrene skal udfylde og medbringe til samtalen. Skemaet bliver omdrejningspunktet for samtalen og bliver efterfølgende arkiveret i barnets mappe på kontoret. På den måde kan vi følge barnets udvikling i et forældreperspektiv, hvilket vil være et konstruktivt tillæg til vores øvrige evalueringsformer.

chevron-down