hvad er god undervisning?

hvad er god undervisning?

“...Noget af det allervigtigste jeg har lært er, at den energi, man sender ud i verden, får man selv tilbage. For lærerne engagerer sig så meget i skolen og undervisningen, at man selv får lyst til at give dem noget tilbage ved at være aktiv i timerne og engagere sig…”

- Alma Rosa Willumsen,
elev 2010-2017

På Humlebæk lille Skole er vi optagede af, at eleverne skal lære så meget som muligt, og vi gør vores ypperste for at levere den bedst mulige undervisning til det enkelte barn.

Derfor har skolens lærere diskuteret sig frem til nedenstående principper for god undervisning, som de hver dag gør sig umage for at leve op til.

Engagerede og fagligt dygtige lærere er en forudsætning for god undervisning

 • Læreren skal have de nødvendige undervisningskompetencer og brænde for faget.

 • Læreren har mulighed for at sætte undervisningen i perspektiv til omverdenen.

 • Læreren kan improvisere ud fra elevernes spontane idéer.

Nærværende undervisning øger sandsynligheden for læring

 • Lærer-elev-relationen skal være i top.

 • Læreren skal have et grundigt kendskab til alle elever.

 • Læreren skal være autentisk og i kontakt med hver enkelt elev.

 • Læreren skal være opmærksom på, at alle elever bliver set og hørt. 

 • Lærerne møder eleverne, hvor de er, og arbejder ud fra det. 

 • Læreren skaber dynamik i undervisningen.
humlebæk lille skole — slusebørn i klassen

Et trygt læringsmiljø giver gode relationer

 • Et miljø, hvor der er rum til elevernes forskeligheder og plads til at udtrykke sig, prøve sig selv af og lave fejl.

 • Klare og tydelige sociale spilleregler og forventninger til hinanden, der sikrer en god og positiv omgangstone.

 • Gode relationer elever og lærere imellem.

 • Tryghedsskabende struktur i timerne f.eks. dagsorden med aktiviteter, faste rutiner og tydelige forventninger til opgaveløsninger (tid og omfang).

 • Læreren er opmærksom på sin stemmeføring, mimik, kropssprog.

Mål, indhold og metodevalg går hånd i hånd og giver sammenhæng i undervisningen

 • Der er tydelige mål og progression i undervisningen.

 • Der er klare forventninger til den enkelte elevs udvikling.

 • Læreren giver få og tydelige instruktioner tilpasset eleverne (visuelt, taktilt, auditivt).

 • Varieret undervisning (metodisk og indholdsmæssigt), hvor eleverne arbejder med samme læringsstof fra flere vinkler; variation giver motivation og fastholder koncentration.

 • Undervisningen skal differentieres til elevernes forskelligheder.

 • Undervisningsmetoderne tager udgangspunkt i elevernes forforståelse og erfaringer.

Effektiv udnyttelse af tiden giver mere tid til læring

 • Eleverne og lærerne skal være klar til undervisning, når det ringer.

 • Eleverne og lærerne skal være velforberedte.

 • Elever skal være deltagende i timerne - den, der laver noget, lærer noget.

 • De fysiske rammer skal fungere, så man ikke mister værdifuld undervisningstid, og eleverne ikke mister fokus.

 • Lærerne skal følge deres årsplan/planlægning - dog med rum til fleksibilitet.

 • En plan B skal altid være klar.

Evaluering af undervisningen

 • Der skal evalueres løbende, både som elev-elev feedback og som lærer-elev feedback.

 • Der evalueres med forskellige evalueringsredskaber som eksempelvis elev-porteføljer.

 • Eleverne inddrages så vidt muligt i planlægningen af undervisningsforløb.
chevron-down